Personvernerklæring

I Fygi Technologies AS ("Fygi", "vi" eller "oss") bryr vi oss om ditt personvern. Derfor har vi alltid ditt personvern og vårt ansvar i tankene når vi samler inn og behandler personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles i Fygi, hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger når du laster ned vår app og bruker våre tjenester. Erklæringen beskriver også rettighetene du har som registrert hos oss og hvordan du utøver disse.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til amund.skaaden@fygi.no.


Når du laster ned og bruker vår app

Når du laster ned Fygi-appen fra Apple Store eller Google Play, lagrer Fygi ingen av dine persondata. Vi oppretter deg i vårt system med en anonym bruker-ID, slik at ingen av dine personopplysninger lagres før du tar løsningen i bruk.

Våre løsninger har forskjellige bruksområder og til noen av tjenestene trenger vi personopplysninger for at løsningen skal fungere slik den skal.


Formålet med behandling av dine personopplysninger
Fygi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk.

Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Fygi er først og fremst å sørge for at løsningen fungerer som den skal.

I Fygi behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:
Kundeoppfølging og markedsføring
Videreutvikling og forbedring av tjenesten
Fygi vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til slik behandling.Tilganger i Fygi

Når du velger å ta i bruk enkelte funksjoner i Fygi vil vi be om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at disse funksjonene skal fungere.

Disse funksjonene og tilgangene er:

Lokasjon - slik at du kan finne brukersteder i nærheten av der du er. Vi ber om ditt samtykke for å få tilgang til stedstjenester når du søker etter brukersteder. Vi lagrer ikke opplysninger om din lokasjon. Du kan skru av tilgangen til stedstjenester for Fygi i telefonens innstillinger, men vær oppmerksom på at funksjonen for å finne brukersteder i nærheten av der du er da ikke vil fungere.
Kamera - slik at du kan ta skanne varer under dine handleturer. Vi lagrer aldri bildene dine.
Bakgrunnsoppdatering - gjennomføres når du mottar pushmeldinger fra Fygi.
Mobildata - for at du skal kunne bruke Fygi når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.
Varslinger - slik at Fygi får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon. Du velger selv om du ønsker å gi oss tilgang til å sende varslinger til deg og kan selv skru funksjonen av og på i appen til enhver tid.
Telefonstatus og ID - slik at mobilidentifikator kan lagres (kun Android).
Endre/slette innhold i SD-kort (Android) - for at du skal kunne laste opp profilbilde.


Hvilken informasjon lagrer vi

Fygi lagrer opplysninger som du selv oppgir, eller som genereres når når du bruker tjenesten. Fygi lagrer følgende data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og basert på de følgende rettslige grunnlagene:

For at du skal ha tilgang til dine elektroniske kjøpskvitteringer vil vi lagre disse under “Min Fygi”. Enkelte brukere kan velge å benytte løsningen uten å ha benyttet appen, men heller bruke telefonens nettleser, og da trenger vi din e-postadresse for å sende denne til deg.
For at du skal få dine medlemsfordeler når du handler må vi verifisere at du faktisk er medlem i butikkens kundeklubb eller fordelsprogram. For å få til dette trenger vi ditt telefonnummer.
For sikkerhetsformål registrerer vi hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem. I tillegg registrerer vi din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Fygi-profil for å kunne identifisere din mobiltelefon som et sikkerhetstiltak (lagres ikke på din mobiltelefon).
For å ha historikk, sporbarhet og mulighet for fakturering knyttet til transaksjoner overfor brukerstedet lagrer vi informasjon om hvilke brukersteder/fysiske butikker du har logget deg på.


Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre
Fygi har ikke behov for å hente data fra offentlige registre.


Utlevering av personopplysninger
For at du skal beholde dine medlemsfordeler og kundeklubber og fordelsprogram, er vi nødt til å kommunisere ditt telefonnummer til leverandøren av kundeklubben. Utover dette vil ikke informasjon som kan knyttes til deg som person bli utlevert til andre med mindre det er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

I vårt arbeid med å videreutvikle og forbedre våre løsninger vil vi av og til samarbeide med andre. Dette vil kunne kreve at vi utleverer opplysninger om deg. Dette vil alltid gjøres uten at samarbeidspartneren får vite din identitet, og vi vil sørge for at opplysningene ikke brukes av samarbeidspartneren utover samarbeidet med oss.


Bruk av databehandlere

Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Fygis databehandlere anses ikke som utlevering.

I noen tilfeller overfører Fygi personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området, for eksempel til leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Slike overføringer kan bare gjøres hvis den behandlingsansvarlige eller databehandleren har gitt nødvendige garantier og under forutsetning av at individene sikres håndhevbare og effektive rettigheter.

Det kreves altså et gyldig grunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:

EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.

Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR).

Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.


Kundeoppfølging og markedsføring
Fygi vil informere deg om egne produkter og tjenester innen kategorien selvbetjeningsløsninger. Vi vil også gi deg informasjon om andre produkter utover kategorien selvbetjeningsløsninger ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at vi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Fygi-appen eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.


Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter kan du fylle ut vårt kontaktskjema på https://fygi.io/contact/. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.


Lagringstid

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.


Sikring av personopplysninger
Personopplysninger som Fygi samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til GDPR artikkel 32.


Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt oss på https://fygi.io/contact/ eller klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.


Endringer

Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.
Self-checkout without hardware

Fygi Technologies

Varnaveien 34
1523, Moss
Norway
info@fygi.io
+47 69 10 96 96
Copyright © 2020 Fygi | All Rights Reserved