Personvernerklæring Kommunikasjon

Versjon 1.10 - 22.02.2021
Dataansvarlig
Fygi Technologies AS
Varnaveien 34
1523 Moss

Org. no.: 816 540 712
Telefon: +47 69 10 96 96

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Vi behandler dine personopplysninger I forbindelse med salg og markedsføringsaktiviteter.
Har vi lov til å behandle dine personopplysninger?
Vi behandler dine personopplysninger I forbindelse med forordningens Artikkel 6.1.(f) (berettiget interesse).

Som nevnt ovenfor er grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger regelen om å balansere legitime interesser som er funnet i artikkel 6, underavsnitt 1, ledd (f) i EUs personvernforordning.

Kategorier av personopplysninger
Vi behandler følgende kategorier av dine personopplysninger:
Vi behandler kun generelle personopplysninger som for eksempel navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, etc. i tillegg til notater gjort i sammenheng med dialog.

Mottakere eller kategorier av mottakere
Vi deler eller sender videre dine personopplysninger til følgende mottakere:
Databehandlere som støtter salgsprosessen, for eksempel CRM, ERP

Overføring av data til mottakere i tredjepart, inkludert internasjonale organisasjoner
Ingen data overføres eller deles med en tredjepart.

Hvordan får vi dine personopplysninger?
Vi mottar dine personopplysninger fra LinkedIn, offentlige bedriftsnettsider, etc. I noen tilfeller kan vi også motta din kontaktinformasjon fra andre direkte relasjoner.

Lagring av dine personopplysninger
På dette tidspunktet kan vi ikke si nøyaktig hvor lenge vi vil lagre dine personopplysninger. Vi kan imidlertid informere deg om at vi legger vekt på om du kan ha nytte av våre produkter/tjenester i vår vurdering av hvor lang tid opplysningene vil være lagret.

Automatiserte beslutninger, inkludert profilering
Vi bruker ikke automatiserte beslutninger, inkludert profilering.
Dine rettigheter
Under General Data Protection Regulation (GDPR – EUs Personvernforordning) så har du mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger. Kontakt oss for å utøve disse rettighetene.
Retten til å se dine personopplysninger
Du har rett til å se de personopplysningene vi behandler om deg i tillegg til andre typer data.

Retten til å endre/rette til personopplysninger
Du har rett til å endre eller rette på feil personopplysninger om deg. Vennligst kontakt oss hvis relevant.

Retten til sletting
På et hvilket som helst tidspunkt kan du få data om deg slettet. Utenom denne regelen er det imidlertid forbudt å slette disse dataene i henhold til relevant lovgivning. For eksempel, hvis du er et tidligere medlem så har vi i denne forbindelse bokføringsinformasjon som vi må lagre i minimum 5 år.

Retten til å begrense behandlingen
Under visse omstendigheter kan du be om å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få behandlingen begrenset vil vi fremover kun behandle dine personopplysninger – bortsett fra lagring – med ditt samtykke eller på grunnlag av å starte, avansere eller forsvare et rettslig krav, eller beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til å innvende
Under visse omstendigheter så har du rett til å innvende deg vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til å innvende at vi bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Retten til å overføre personopplysninger (dataportabilitet)
Under visse omstendigheter så har du rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i tillegg til å kunne få disse personopplysningene overført fra en databehandler til en annen uten hindring.
Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynet retningslinjer på www.datatilsynet.no.

Klage via Datatilsynet
Du har retten til å registrere en klage via Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger. Gå til www.datatilsynet.no for kontaktinformasjon.