Utfordrer gigant med norsk patent

March 31, 2021 - Fygi Technologies AS

Fygi Technologies jobber per dags dato med utvikling av sitt nye produkt FygiEye, som skal gi butikkjeder tryggere selvbetjening uten store hardware installasjoner.

FygiEye vil levere en helt ny kjøpsopplevelse til alle segmentene innen retail. Frem til nå har såkalte «Walk out» løsninger som AmazonGo (uten fysisk kassepunkt i butikken) kun vært forbeholdt dagligvare.

Med FygiEye vil detaljhandelen også kunne ta del i denne teknologiutviklingen, uten å bli veiet ned av tunge og dyre hardware installasjoner - sier Espen Lippert (COO, Fygi Technologies AS).

 

Tyverisikring er en forutsetning for fremtidens “autonome” butikker!
FygiEye fra Fygi Technologies AS er en fysisk enhet som gjør det mulig med kontaktløs og selvbetjent utsjekk av varer i butikk, samtidig som den sikrer butikken mot tyveri. Tyverisikring er en forutsetning for varehandel med selvbetjening. Vår egenutviklede programvare gir informasjon til sensoren om hvilke produkter som kan forlate butikken uten å utløse en alarm.

SEE HOW FYGI WORKS!
Let us send you a live demo so 
you can try out for yourself.
BOOK ONE-ON-ONE
With just 15 minutes of your time we will show you how FYGI takes your store to the next level!
Fygi logo Self-checkout without hardware
Copyright © 2020 Fygi | All Rights Reserved